Wanneer u een berekening voor uw potentiële autoverzekering uitvoert zult u kunnen vaststellen dat de verzekeringspremie steeds wordt gebaseerd op verschillende factoren. In eerste instantie wordt er gekeken naar het type autoverzekering. We onderscheiden op dat vlak de BA-verzekering van de beperkte omnium en de volledige omniumverzekering. Hiervoor geldt, hoe uitgebreider de verzekering des te hoger logischerwijs de kostprijs komt te liggen. Wilt u met andere woorden kunnen profiteren van de laagst mogelijke verzekeringspremie, dan zult u genoodzaakt zijn om een beroep te doen op de mogelijkheden van de BA-verzekering.

Basispremie op basis van de specificaties

Bij het bepalen van de zogenaamde basispremie van uw autoverzekering wordt er niet alleen rekening gehouden met het type verzekering die u wenst af te sluiten. U zult bijvoorbeeld merken dat er bij een berekening of simulatie steeds wordt gevraagd naar de leeftijd van het voertuig en de specificaties van de auto die u wenst te laten verzekeren. Dat is niet meer dan normaal, alleen onderschatten mensen vaak de impact die dit kan hebben op hun verzekeringspremie. Een eenvoudige auto die niet al te snel kan rijden en niet over een cabrio beschikt kan doorgaans worden verzekerd tegen een interessante prijs. Dat geldt niet voor wanneer u kiest voor een echt zware sportauto die wel over een cabrio beschikt. In dat geval is de kans op schade immers structureel veel hoger en dat merkt u in de verzekeringspremie van uw autoverzekering.

Eventuele schadevrije jaren

Ook cruciaal voor de hoogte van de prijs van een autoverzekering zijn de eventuele schadevrije jaren die werden opgebouwd. Wanneer u bijvoorbeeld reeds tien jaar met de auto rijdt en u tijdens deze periode nog geen ongeval met schade heeft gehad, dan zal dat een positieve invloed hebben op uw autoverzekering. Heeft u daarentegen wel reeds één of meerdere schadegevallen gekend, dan kunnen deze een negatieve invloed hebben op de verzekeringspremie die u moet betalen.